0,00 zł
Szybki kontakt
Tel: 48 668 177 641

efiltrydowody@interia.eu

NR KONTA:
08 1140 2004 0000 3702 7631 4755

RO3-AQ-AB-G
38,51 zł
FCCBL-G-AB
20,00 zł
FH20B1-B-WB
237,00 zł
HHBB10B
525,00 zł
EXCITO-B
320,00 zł
RX65259516
665,00 zł
RX75259516
725,00 zł
Regulamin

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące E-FILTRYDOWODY Krzysztof Bartków z siedzibą w Koszalinie 75-453 , przy ul. Śniadeckich 13B/9 NIP: 6691747005

Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO”.

Informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu jest E-FILTRYDOWODY Krzysztof Bartków z siedzibą w Koszalinie 75,453 , przy ul. Śniadeckich 13B/9 NIP: 6691747005, dalej zwany także „Administratorem”. Administrator będzie prowadził operacje przetwarzania Twoich danych osobowych.
  2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: efiltrydowody@interia.eu.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą:

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez:
W celu rejestracji w sklepie internetowym

Początkowo pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO celem rejestracji i założenia Twojego konta internetowego, następnie w związku z zawartą umową, którą poprzez akceptacje regulaminu z nami zawierasz, wykonujemy wszelkie czynności związane z prowadzeniem Twojego konta internetowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

Podanie danych osobowych celem rejestracji konta internetowego odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało odmową dokończenia rejestracji i rejestracją zakupu.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do wykonania umowy, tj. do czasu, kiedy będziesz naszym klientem lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, którą możesz wycofać w każdym momencie. 
W celu złożenia zamówienia bez rejestracji konta

Pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO celem realizacji Twojego zamówienia. Podanie danych osobowych celem wykonania zamówienia odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało odmową wykonania zamówienia.

 

Twoje dane osobowe zostaną przekazane partnerom Administratora wskazanych w pkt 4 lit. a-f celem wykonywania Twojego zamówienia. Podanie danych osobowych celem realizacji Twojego zamówienia odbywa się to na zasadzie dobrowolności, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało odmową wykonania zamówienia.

Do czasu realizacji zamówienia lub wycofania Twojej zgody
W celu sprzedaży towaru lub zamówienia usługi świadczonej przez Administratora

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. wykonanie zapisów umowy zawartej wskutek zakupu towaru lub/ i usług.

 

Twoje dane osobowe zostaną przekazane partnerom Administratora wskazanym w pkt 4 lit. a-f celem wykonywania Twojego zamówienia.

Okres korzystania z usług oferowanych przez Administratora oraz czas niezbędny do wykonania umowy
W celu wysyłki Newslettera

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda.

Podanie nam przez Ciebie adresu e-mail odbywa się na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie będzie skutkowała niemożliwością wysyłania Newslettera

Do czasów wycofania przez Ciebie zgody
W celu skontaktowania się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu, czy adresem e-mail, celem przedstawienia oferty marketingowej

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda

Podanie nam przez Ciebie numeru telefonu czy adresu e-mail, odbywa się na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową dokończenia rejestracji konta, czy wykonania usługi, lecz nie otrzymasz od nas informacji o naszych nowych usługach, czy promocjach.

Okres trwania akcji marketingowej lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody
W celu wypełnienia zainicjowanego przez Ciebie procesu reklamacyjnego Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego Okres wypełnienia obowiązku prawnego i ewentualny dalszy okres korzystania z usług oferowanych przez Administratora
W celu realizacji przysługującego nam prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw Okres dochodzenia roszczeń przez Administratora
W celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia spoczywającego na nas obowiązku podatkowego – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości Okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego

 

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; Ustawa o rachunkowości - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.).

 

4. Twoje dane będą udostępniane odbiorcom, w tym:

 • RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie (00-872) ul.Chłodna 52, NIP 526-02-50-475
 • POCZTA POLSKA S.A. z sziedzibą w Warszawie ( 00-9740) ul. Rodziny Hiszpańskich 8, NIP: 525-000-73-13
 • INPOST PACZKOMATY SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie (30-624), ul. Malborska 130, NIP: 679-28-95-061
 • PayU S.A.  z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, NIP 7792308495
 • PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 15, NIP: 779-236-98-87
 • DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 15, NIP: 779-236-98-87

5. Posiadasz prawo do żądania od Administratora:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych (żądanie usunięcia danych spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych osobowych z naszej bazy danych),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • przenoszenia danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym w przypadku profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail na adres mailowy wskazany w pkt 2.

6. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu .


Regulamin sklepu internetowego

Sklep internetowy   E-FILTRY DO WODY, dostępny pod adresem www.e-filtrydowody.pl , prowadzony jest przez firmę E-FILTRYDOWODY Krzysztof Bartków, wpisaną przez Prezydenta Miasta koszalin do ewidencji działalności gospodarczej. Siedziba firmy znajduje się w Koszalinie 75-736 ul. Heleny Modrzejewskiej 66/1 Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 6691747005, Regon: 364827039

Regulamin zakupów

1. Sklep internetowy  E-FILTRY DO WODY prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.e-filtrydowody.pl .

2. Wszystkie produkty/usługi oferowane w sklepie  E-FILTRY DO WODY są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych   www.e-filtrydowody.pl  są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Na każdy sprzedany towar/usługę wystawiamy faktury VAT lub Paragon.

5. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Pocztex Kurier48, Inpost, Paczkomaty 24/7. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy. Możliwy jest odbiór własny na terenie Warszawy po wcześniejszym uzgodnieniu.

6. Możliwe są następujące formy płatności:

- Przelewem: Po zarezerwowaniu zamówionego towaru/usługi w naszym sklepie internetowym, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniążków na koncie naszej firmy realizujemy zamówienie.

- Za pobraniem:  gotówką przy odbiorze towaru dostarczonego przez Pocztex Kurier48 lub Inpost

- Raty -

7. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, .................... zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.

Przy niektórych towarach/usługach podany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych (lub godzin) zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia lub od momentu zaksięgowaniu należności za zamówienie do chwili realizacji zamówienia.

Przesyłki są dostarczane firmą Pocztex Kurier48, Inpost lub Paczkomaty 24/7 zazwyczaj w ciągu 2-5 dni.  E-FILTRY DO WODY nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

8. Produkty oraz usługi są objęte 12 miesięczną gwarancją. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w umowie wystawionej przez gwaranta. Towar posiadający gwarancję producenta należy wysłać na własny koszt Pocztą Polską na adres: GSP Group Sp. z o.o. (PRODUCENT) 91-222 Łódź, ul.Św.Tersey 103 oraz wypełniony protokół reklamacyjny w dwoch egzemparzach ( 1szt wysylamy na adres efiltrydowody@interia.eu i 1szt wysyłamy wraz z reklamowanym towarem do producenta). Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt producenta lub sprzedawcy.

9. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

10. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt własny za pomocą Poczty Polskiej na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu, określając sposób realizacji zobowiązań sklepu. Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

11. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony.

12. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 10 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko określonej grupy produktów. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny, nowy towar zostanie wysłany w ciągu kilku dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.

13. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy do klienta ponosi sklep.

14. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. Zgodnie z ustawą, możliwość zwrotu nie dotyczy nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 14 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

15. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

16. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

17. Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

18. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie E-FILTRY DO WODY. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

Filtry do wody pitnej, to produkty które w XXI wieku cieszą się dużym zainteresowaniem. E-filtrydowody.pl to sklep z filtrami do wody, w którym można kupić markowe filtry do wody, akcesoria do filtrów oraz wysokiej klasy wkłady do filtrów. Sprzedajemy również filtry do produktów AGD, w tym filtry do lodówek. Nasze filtry do łazienki, cieszą się dużym zainteresowaniem wśród naszych klientów, natomiast w promocyjnej cenie polecamy filtry Big Blue oraz filtry excito. Oczyszczanie wody wokiej klasy, inaczej odwrócona osmoza filtry wysokiej jakości, z pięcioletnią gwarancją producenta tylko w naszym sklepie. Dla stałych klientów oferujemy zmiękczacz do wody w cenach hurtowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, oraz do zakupów.
SklepyWWW
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Czas wyświetlania strony: 0.121s